Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng

Search

Tra cứu trực tuyến

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

                                                   TRA CỨU TÀI LIỆU (OPAC)                 

1.   Tìm đơn giản:

Mục đích:

Tìm theo các điểm truy cập: Nhan đề, tác giả, từ khóa, nguồn trích, chuyên ngành,… Bạn cần phải đưa ra các từ hoặc cụm từ mà bạn cho rằng có liên quan đến tài liệu/văn bản bạn muốn tìm, sau đó chọn tiêu chí cần tìm : Nhan đề, Tác giả ...

 

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Chọn điều kiệm tìm kiếm ð Nhập từ khoá ð Chọn Tìm kiếm​
1.png


  • Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị kết quả dựa trên tiêu chí bạn đã chọn. Từ danh sách kết quả hiển thị tài liệu bạn đọc có thể xuất biểu ghi được chọn.

Xuất biểu ghi được chọn: Hệ thống xuất thông tin thư mục của các tài liệu được chọn dưới dạng ISBD

2.png2.   Tìm nâng cao:

Mục đích:

Đây là cách tìm tài liệu phối hợp cùng lúc nhiều kiểu tìm, sử dụng các từ liên kết AND, OR, NOT để mở rộng hoặc giới hạn đối tượng cần tìm. Ngoài ra, Hệ thống cho phép kết hợp thêm 1 số tiêu chí để tìm tài liệu như: Loại tài liệu, ngôn ngữ tài liệu…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập thuật ngữ tìm kiếm vào "Thuật ngữ tìm" thứ nhất; chọn tìm theo tác giả, nhan đề,…trong ô "Tìm theo" thứ nhất; chọn từ liên kết (AND, OR hay NOT, NEAR) để mở rộng hay giới hạn phạm vi tìm kiếm.

Bước 2: Nhập thuật ngữ tìm kiếm vào "Thuật ngữ tìm" thứ hai; chọn tìm theo tác giả, nhan đề,…trong ô "Tìm theo" thứ hai.

Bước 3: Nhấn nút "tìm kiếm".

3.jpgÝ nghĩa của các từ liên kết:

  • AND: Thu hẹp phạm vi tìm kiếm. 

Ví dụ: Gia Định (nhan đề) AND Sơn Nam (tác giả)

          Kết quả: chỉ có tác phẩm "Đất Gia Định Bến Nghé xưa và người Sài Gòn" của nhà văn Sơn Nam được tìm thấy.

  • NOT: Giới hạn phạm vi tìm kiếm.            

Ví dụ: Sơn Nam (tác giả) NOT "Đất Gia Định Bến Nghé xưa và người Sài Gòn" (nhan đề)

          Kết quả: hiển thị các tài liệu của tác giả Sơn Nam mà không có nhan đề là "Đất Gia Định Bến Nghé xưa và người Sài Gòn" xuất hiện ở kết quả.

  • OR: Mở rộng phạm vi tìm kiếm.   
    Ví dụ: ABC? (nhan đề) OR (NEAR) Sơn Nam (tác giả)

Kết quả: bất kỳ tài liệu nào của tác giả Sơn Nam đều được tìm thấy.Hướng dẫn sử dụng