Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng

Search

Đăng nhập hệ thống

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

                                                      ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG                    

 

Bước 1: Người dùng chọn Đăng nhập ở góc trên cùng, bên phải của trình duyệt

                                                                                login.JPG

​Bước 2: Nhập Tên tài khoảnMật khẩu được cấp từ Thư viện => chọn Đăng nhập​
5.png

Hướng dẫn sử dụng