Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
351tr ; 16cm
Từ khóa :
Gáy sách :
670.285 / LE-B
Lượt lưu thông :
0
LDR00622cam a2200169 a 4500
001583
00520200106145634.0
008200106b |||||||| ||||||||||||||
0820#|a670.285 / |bLE-B
1000#|aLê Ngọc Bích
24500|aGiáo trình thực hành CAD-CAM VISI dành cho người tự học:Phần cơ bản / |cLê Ngọc Bích . .
260##|aH : |bGiao Thông Vận Tải , |c2011
300##|a351tr ; |c16cm
650#0|aCơ khí-CAD-CAM
852##|bNTTO.TV.KD |jD0000001045 |tD0000001045
852##|bNTTO.TV.KD |jD0000001046 |tD0000001046
852##|bNTTO.TV.KD |jD0000001047 |tD0000001047

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
GT0000000056 Sẵn có Kho đọc
GT0000000057 Sẵn có Kho đọc
GT0000000058 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3

Tài liệu số hóa

22% progress
Tên tài liệuTải vềXem online
84 - GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CAD-CAM - PCB.pdf
thuw viejn caf mau