Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
392 tr ; 24cm
Từ khóa :
Gáy sách :
005.5 / PH-H / PH-H
Lượt lưu thông :
0
LDR00649cam a2200169 a 4500
001672
00520210318154644.0
008210318b |||||||| ||||||||||||||
0820#|a005.5 / |bPH-H / |bPH-H
1000#|aPhạm Quang Huy
24500|aTin học văn phòng - Microsoft office dành cho người bắt đầu : |bDùng cho các phiên bản 2017-2016-2013 / |cPhạm Quang Huy
260##|aH : |bThanh Niên , |c2017
300##|a392 tr ; |c24cm
650#0|aTin học văn phòng
852##|bNTTO.TV.KD |jD0000001308 |tD0000001308
852##|bNTTO.TV.KD |jD0000001309 |tD0000001309
852##|bNTTO.TV.KD |jD0000001310 |tD0000001310

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
GT0000000350 Sẵn có Kho đọc
GT0000000351 Sẵn có Kho đọc
GT0000000352 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau