Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
171 tr : 21cm
Gáy sách :
621.4025 / NG-A
Lượt lưu thông :
0
LDR00469cam a2200121 a 4500
001733
00520191227093808.0
008191227b |||||||| ||||||||||||||
0820#|a621.4025 / |bNG-A
1000#|aNguyễn Nguyên An
24500|aThiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ sinh hoạt / |cNguyễn Nguyên An
260##|aH : |bBách khoa Hà Nội , |c2019
300##|a171 tr : |b21cm

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
D0000001489 Sẵn có Kho đọc
D0000001490 Sẵn có Kho đọc
D0000001491 Sẵn có Kho đọc
D0000001492 Sẵn có Kho đọc
D0000001493 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau