Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
355 tr ; 24 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
005.75 / VA-M
Lượt lưu thông :
0
LDR00466cam a2200145 a 4500
001957
00520201118093959.0
008201118b |||||||| ||||||||||||||
0820#|a005.75 / |bVA-M
1000#|aVăn Thế Minh
24500|aLập trình phần cứng máy tính
260##|aH : |bGiáo Dục Việt Nam , |c2017
300##|a355 tr ; |c24 cm
653##|aPhần cứng máy tính
658##|aKỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
D0000001772 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau